Wdrożenie Ustawy o Ochronie Sygnalistów coraz bliżej 

Krok w stronę bezpieczeństwa  Ochrona sygnalistów, zwanych również „whistleblower”, stała się priorytetem dla wielu państw, ale też organizacji, które dążą do stworzenia otwartego i bezpiecznego środowiska dla ujawniania nieprawidłowości. Przejawem tego jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Ma ona harmonizować przepisy związane z ochroną takich … Czytaj dalej

Compliance Officer – zgodność i minimalizacja ryzyka

Compliance po polsku w dosłownym znaczeniu to zgodność  Każda działalność gospodarcza, niezależnie od formy jej wykonywania (jedno-osobówka, spółka) chce być dobrze widziana na rynku. Dzięki profesjonalizmowi, zgodności czy rzetelności zdobywa zaufanie klientów, które z kolei przekłada się na rozwój i zyski firmy. Nie można też zapominać o konieczności spełniania wymogów prawnych. Brak ich spełniania na … Czytaj dalej

Pełnomocnik Bezpieczeństwa Informacji- Wsparcie w organizacji

Zapewnienie bezpieczeństwa informacji… Kwestie zapewnienia bezpieczeństwa informacji nie muszą być immanentnie związane z występowaniem o certyfikację systemu na zgodność z normą ISO/IEC 27001. Standard ten, jednakże stanowi wygodny dokument umożliwiający systematyczną pracę nad poprawą bezpieczeństwa tak ważnych kwestii związanych z kapitałem, jak wiedza i informacja zgromadzona w firmie, do której dostęp powinien wynikać z jasno … Czytaj dalej

Bezpieczeństwo danych osobowych, a zaufanie do pracowników

Naruszenia bezpieczeństwa danych to coraz większe zagrożenie dla przedsiębiorstw… Podczas gdy termin ochrona danych odnosi się ogólnie do ochrony danych osobowych, bezpieczeństwo danych koncentruje się na środkach zapewniających ochronę danych, w tym przed niewłaściwym wykorzystaniem i utratą. Klasycznie, wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony danych w przedsiębiorstwach są organizowane przez tak zwany system zarządzania ochroną danych. … Czytaj dalej

Sygnalista w Policji

Wolność słowa – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej… Obowiązująca w naszym kraju Konstytucja w art. 54 zapewnia każdemu z nas wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Skoro każdemu, to również i policjantom, żołnierzom czy przedstawicielom innych służb. Sygnalistą zatem można już zostać w oparciu o prawo przysługujące nam na podstawie Konstytucji. Wiadomo przecież, że … Czytaj dalej

Kontrola trzeźwości przez pracodawcę, a ochrona danych osobowych

W ostatnim czasie wprowadzono do Kodeksu pracy zmiany przyznające pracodawcom szereg dodatkowych uprawnień. Jednym z nich jest prewencyjna kontrola trzeźwości pracownika, której dopuszczalność budziła dotychczas wątpliwości prawne. Jeżeli pracodawca zdecyduje się na wprowadzenie kontroli trzeźwości w zakładzie pracy, będzie musiał jednak przestrzegać w tym zakresie przepisów o ochronie danych osobowych. W tym przypadku musi przygotować … Czytaj dalej

Sygnaliści, a AML

Konieczność wprowadzenia procedur whistleblowingowych… Na dzień publikacji tego artykułu w prawie polskim do czasu uchwalenia ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa brak jest z pewnymi wyjątkami przepisów chroniących sygnalistów i nakazujących wdrożenie systemów przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej jako: AML) od samego jej wejścia … Czytaj dalej

Audyt Bezpieczeństwa Informacji przeglądem procedur i polityk bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo informacji jest integralną częścią każdej organizacji… Obecna sytuacja geopolityczna oraz postępujący w szybkim tempie rozwój technologiczny stawia wyzwania. Wyzwania zarówno przed biznesem jak i jednostkami publicznymi. Wyzwania obejmujące kwestie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Szeroko, bo od znanego większości bezpieczeństwa informacji, przez ochronę danych osobowych po cyberbezpieczeństwo. Patrząc przez pryzmat bezpieczeństwa ogólnie, można by zawęzić jego … Czytaj dalej

Prawa osób, których dane dotyczą-wyzwania i ich realizacja

Prawa osób, których dane dotyczą wyzwaniem dla administratorów …. Dzisiejszym artykułem podsumujemy cykl dotyczący praw osób, których dane dotyczą. Mamy nadzieję, że był on dla Państwa interesujący i że nie tylko administratorzy, ale i osoby fizyczne pozyskały ciekawe informacje. Podsumowaniem jest wyjaśnienie Państwu zasad dotyczących weryfikacji wniosków od osób, których dane dotyczą. Temat jest na … Czytaj dalej

Opłacalność opłacania Sygnalisty

Założenia europejskich przepisów o ochronie Sygnalistów Dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (dalej: Dyrektywa) w swej istocie wskazuje na działania osoby zgłaszającej nieprawidłowości (Sygnalisty) jako działania leżące w interesie ogółu, a nie jednostki. Innymi słowy, Sygnalista co do zasady nie Znajduje to swoje odzwierciedlenie w motywach Dyrektywy oraz w podejściu wielu podmiotów … Czytaj dalej
BCO Integrity - Logo w stopce