System sygnalizowania nieprawidłowości w organizacji-korzyści z wdrożenia  

System sygnalizowania nieprawidłowości- co to jest? System sygnalizowania nieprawidłowości to podstawowe narzędzie pomagające wykrywać i zgłaszać zachowania niezgodne z przepisami oraz naruszenia zasad etycznych w organizacji. Podstawowym celem systemu jest umożliwienie pracownikom w sposób poufny i bezpieczny dokonywanie zgłoszeń niewłaściwego postępowania bez obawy przed działaniami odwetowymi. Czytając ten artykuł doskonale zdajesz sobie sprawę z konieczności … Czytaj dalej

Największe skandale ujawnione przez sygnalistów – co zmieniły?

Sygnalista-co może zmienić? Sygnaliści odgrywają kluczową rolę w ujawnianiu skandali i nieprawidłowości, które w innym przypadku mogłyby pozostać niezauważone przez lata stwarzając nie tylko negatywne konsekwencje wewnątrz organizacji, ale też w społeczeństwie. Dzięki odwadze takich osób świat dowiedział się o licznych nadużyciach, oszustwach i nielegalnych działaniach, co doprowadziło do istotnych zmian w różnych sektorach. Poniżej … Czytaj dalej

Wyciek danych-jak działać w jego przypadku?

Odpowiednie kroki i środki zaradcze  W obliczu coraz częstszych incydentów wycieku danych, zarówno w małych organizacjach, jak i w korporacjach, ważne jest, aby miały one świadomość ryzyka i jasny plan działania w przypadku takich sytuacji. Wyciek danych może prowadzić do poważnych konsekwencji w tym utraty zaufania klientów, straty reputacji oraz ewentualnych kar finansowych. Kar wynikających … Czytaj dalej

Ochrona danych osobowych Sygnalisty w organizacji

Ochrona danych osobowych sygnalisty-Kluczowe aspekty i wyzwania Wdrażanie przepisów o ochronie sygnalistów w Polsce jest procesem, który zaczął nabierać kształtu w odpowiedzi na wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Zgodnie z przyjętymi przepisami, państwa członkowskie były zobowiązane do implementacji … Czytaj dalej

Wdrożenie Ustawy o Ochronie Sygnalistów coraz bliżej 

Krok w stronę bezpieczeństwa  Ochrona sygnalistów, zwanych również „whistleblower”, stała się priorytetem dla wielu państw, ale też organizacji, które dążą do stworzenia otwartego i bezpiecznego środowiska dla ujawniania nieprawidłowości. Przejawem tego jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Ma ona harmonizować przepisy związane z ochroną takich … Czytaj dalej

Compliance Officer – zgodność i minimalizacja ryzyka

Compliance po polsku w dosłownym znaczeniu to zgodność  Każda działalność gospodarcza, niezależnie od formy jej wykonywania (jedno-osobówka, spółka) chce być dobrze widziana na rynku. Dzięki profesjonalizmowi, zgodności czy rzetelności zdobywa zaufanie klientów, które z kolei przekłada się na rozwój i zyski firmy. Nie można też zapominać o konieczności spełniania wymogów prawnych. Brak ich spełniania na … Czytaj dalej

Pełnomocnik Bezpieczeństwa Informacji- Wsparcie w organizacji

Zapewnienie bezpieczeństwa informacji… Kwestie zapewnienia bezpieczeństwa informacji nie muszą być immanentnie związane z występowaniem o certyfikację systemu na zgodność z normą ISO/IEC 27001. Standard ten, jednakże stanowi wygodny dokument umożliwiający systematyczną pracę nad poprawą bezpieczeństwa tak ważnych kwestii związanych z kapitałem, jak wiedza i informacja zgromadzona w firmie, do której dostęp powinien wynikać z jasno … Czytaj dalej

Bezpieczeństwo danych osobowych, a zaufanie do pracowników

Naruszenia bezpieczeństwa danych to coraz większe zagrożenie dla przedsiębiorstw… Podczas gdy termin ochrona danych odnosi się ogólnie do ochrony danych osobowych, bezpieczeństwo danych koncentruje się na środkach zapewniających ochronę danych, w tym przed niewłaściwym wykorzystaniem i utratą. Klasycznie, wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony danych w przedsiębiorstwach są organizowane przez tak zwany system zarządzania ochroną danych. … Czytaj dalej

Sygnalista w Policji

Wolność słowa – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej… Obowiązująca w naszym kraju Konstytucja w art. 54 zapewnia każdemu z nas wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Skoro każdemu, to również i policjantom, żołnierzom czy przedstawicielom innych służb. Sygnalistą zatem można już zostać w oparciu o prawo przysługujące nam na podstawie Konstytucji. Wiadomo przecież, że … Czytaj dalej

Kontrola trzeźwości przez pracodawcę, a ochrona danych osobowych

W ostatnim czasie wprowadzono do Kodeksu pracy zmiany przyznające pracodawcom szereg dodatkowych uprawnień. Jednym z nich jest prewencyjna kontrola trzeźwości pracownika, której dopuszczalność budziła dotychczas wątpliwości prawne. Jeżeli pracodawca zdecyduje się na wprowadzenie kontroli trzeźwości w zakładzie pracy, będzie musiał jednak przestrzegać w tym zakresie przepisów o ochronie danych osobowych. W tym przypadku musi przygotować … Czytaj dalej
BCO Integrity - Logo w stopce