Dla sektora administracji publicznej

Inspektor KSC dla administracji publicznej

Usługa abonamentowa dedykowana jednostkom publicznym ze względu na fakt spełnienia wymagań stawianych przez przepisy prawa.

 • Spełnimy wszystkie wymagania wynikające z przepisów

 • Wdrożymy skuteczne zabezpieczenia przed cyberatakami

 • Podniesiemy zaufanie do Twojego podmiotu

12.5k

Przeszkolonych osób

+131

Klientów

15

Lat doświadczenia

100%

Zabezpieczenia

Współpraca w 5 krokach:

Zoptymalizujemy koszty związane z zapewnieniem zgodności z Ustawą o KSC.

1. Audyt gotowości podmiotu
Więcej informacji
2. Pomoc we wdrożeniu wymagań KSC
Więcej informacji
3. Pełnienie roli punktu kontaktowego
Więcej informacji
4. Stałe doradztwo dla zespołu SOC
Więcej informacji
5. Stałe wsparcie merytoryczne wszystkie dni w roku
Więcej informacji

Zapewniamy spokój

Prawidłowo zweryfikujemy spełnienie wymagań wynikających z ustawy o KSC

Przekażemy rekomendacje jak usunąć słabości systemów

Wdrożymy zabezpieczenia przed cyberatakimi

Ułatwimy oszacowanie ryzyka związanego z cyberbezpieczeństwem

Zoptymalizujemy koszty związane z cyberbezpieczeństwem

Podniesiemy zaufanie do podmiotu

Odkryj jak możemy Ci pomóc

Darmowa konsultacja

Zespół profesjonalistów

Posiadamy 15 lat doświadczenia. Zapewniamy spokój właścicielom firm.

Damian Stachyra - Prezes Zarządu

Damian

Prezes zarządu

Przemysław - Dyrektor operacyjny

Przemysław

Dyrektor operacyjny

Ryszard - Dyrektor Handlowy

Ryszard

Dyrektor Handlowy

Proces wdrożenia Systemu Zgłaszania Nieprawidłowości przebiegał sprawnie i bez większych zakłóceń. W trakcie współpracy pracownicy BCO Poland Sp. z o. o. dali się poznać jako eksperci znający również branżę ochrony fizycznej dzięki czemu wszystkie działania były łatwo wdrażane. Jeśli agencje ochrony chcą się dostosować do zmian systemowych związanych z Ustawą o Sygnalistach powinny wybrać BCO Poland Sp. z o. o.. 

Seltik Sp. z o. o.

Serdecznie dziękuję zarówno firmie BCO Poland Sp. z o. o. jak i członkom zespołu wdrożeniowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w naszej firmie za rzetelną i sprawną usługę, a także umiejętności interpersonalne pozwalające na przyjemny kontakt pomiędzy nami. 

Diligen Sp. z o. o.

Uważamy BCO Poland Sp. z o. o. za kompetentnego, solidnego i godnego partnera biznesowego w zakresie wdrożeń rozwiązań z obszarów compliance, a zwłaszcza systemów Whistleblowing. Wszystkim poszukującym dobrej współpracy ze specjalistami w swojej pracy, podchodzącymi elastycznie do prowadzonych działań w Waszych organizacjach polecamy współpracę z BCO Poland Sp. z o. o. 

SLY Protection Sp. z o. o. 

Usługi Pełnomocnika Bezpieczeństwa Informacji świadczone przez BCO Poland Sp. z o. o. zapewniają nam pełne wsparcie w procesach koordynacji struktury Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, wsparcie w zgodności z wymaganiami przepisów o KRI i wielu innych powiązanych czynnościach. Trwająca od przeszło roku współpraca pokazuje, że podjęliśmy właściwą decyzję o nawiązaniu współpracy z tą firmą, jednocześnie szczerze polecając jej szeroki wachlarz usług. 

Urząd Gminy Brańszczyk

W ramach współpracy z BCO Poland Sp. z o. o. mam zagwarantowane pełne wsparcie i doradztwo w zakresie rozwiązywania problemów związanych z ochroną danych osobowych, a dotychczasowa współpraca z Inspektorem Ochrony Danych przebiega na wysokim poziomie.

Lider Albert Czyżyk

Polecamy firmę BCO Poland Sp. z o. o. wszystkim poszukującym sprawdzonych rozwiązań na gruncie KSC i cyberbezpieczeństwa jako rzetelnych partnerów biznesowych, pewnych działania na każdym kroku.

Urząd Gminy w Brańszczyku

Jak wygląda współpraca z nami?

1. Zweryfikujemy gotowość podmiotu do spełnienia wymagań ustawy o KSC

 • Zidentyfikujemy krytyczne procesy
  Z perspektywy realizacji celów biznesowych i bycia operatorem usługi kluczowej.
 • Przeprowadzimy analizy
  Analiza dokumentacji dotyczącą bezpieczeństwa IT i skuteczności funkcjonowania mechanizmów kontrolnych.
 • Przygotujemy raport
  Będzie on prezentował opis zidentyfikowanych niezgodności oraz obserwacji wraz z rekomendacjami.

2. Pomożemy wdrożyć wymagania KSC

 • Wprowadzimy zmiany zgodnie z raportem
  Podniesiemy bezpieczeństwo organizacji.
 • Opracujemy politykę zarządzania incydentami
  Między innymi, procedura wyznaczania i zgłaszania osoby kontaktowej z odpowiednim CSIRT, ewidencji incydentów czy ich zgłaszania.
 • Wesprzemy w zakresie dostosowania zgodności dokumentacji
  Między innymi, systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, ochrony infrastruktury czy systemu zarządzania ciągłością działania usługi kluczowej.
 • Wesprzemy przy wdrożeniu środków technicznych i organizacyjnych
  Między innymi, kryptografia, profilowanie czy zarządzanie uprawnieniami dostępu.

3. Będziemy pełnić rolę punktu kontaktowego

 • Zapewnimy właściwe zarządzanie incydentami
  A do tego będziemy przeciwdziałać potencjalnym niebezpieczeństwom i reagować na powstałe naruszenia integralności systemu KSC.
 • Zajmiemy się zgłaszaniem incydentów
  Zgłosimy stwierdzone incydenty niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu wykrycia, do właściwego CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV.
 • Udzielimy odpowiednich dostępów
  Zapewnimy osobom, na rzecz których Urząd realizuje zadania publiczne, dostęp do wiedzy pozwalającej na zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i stosowanie skutecznych sposobów zabezpieczania się przed tymi zagrożeniami.

4. Będziemy stale doradzać zespołowi SOC w zakresie

 • Nadzoru nad dokumentacją dotyczącą cyberbezpieczeństwa systemu informacyjnego.
 • Dostosowania infrastruktury IT do wymagań stawianych w Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności.
 • Minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz usług informatyki śledczej w zakresie rozliczania powstałych incydentów zgłoszonych do właściwego CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV.
 • W przeprowadzeniu szacowania ryzyka wystąpienia incydentu oraz zarządzania tym ryzykiem.
 • Wdrożenia odpowiednich i proporcjonalnych do oszacowanego ryzyka środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo, utrzymanie i właściwą eksploatację systemów informatycznych.
 • Nadzoru nad zespołem przeprowadzającym audyty bezpieczeństwa.

5. Przeprowadzimy szkolenia

Okresowe szkolenia oraz instruktaże dla pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa.

 • Zdalnie lub stacjonarnie
  Szkolenia mogą być prowadzone w formie stacjonarnej lub zdalnej z wykorzystaniem Microsoft Teams.
 • Praktyczne wskazówki
  Omówienie praktycznego podejście do wymagań Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.
 • Wskazówki nt. codziennych zagrożeń
  Omówienie zagrożeń z jakimi mogą mieć pracownicy do czynienia w codziennej pracy.
Darmowa konsultacja Odkryj czy Twoja firma jest zagrożona karami
BCO Integrity - Logo w stopce