Krajowe Ramy Interoperacyjności

Krajowe Ramy Interoperacyjności

Większość firm prywatnych zakłada, że Państwo polskie tylko wymyśla przepisy, aby te firmy zmusić do ich wypełnienia i odbierają czas na zwiększanie efektywności działania, przy czym pozostawiając jednostki publiczne poza tym….

Jednakże te jednostki publiczne wiedzą, że tak nie jest i wiedzą, że mają również wiele do zrobienia i robienia stale, czego przykładem są wymogi jakie stawia przed nimi Rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Chcemy Wam pomóc i mając zdobywane latami doświadczenie oferujemy wsparcie poprzez usługi:

Audyt zgodności z KRI

Audyt zgodności z KRI

Usługa jednorazowa dedykowana jednostkom publicznym ze względu na fakt spełnienia wymagań stawianych przez przepisy prawa.

Więcej informacji
Pełnomocnik bezpieczeństwa informacji

Pełnomocnik bezpieczeństwa informacji

Usługa abonamentowa w celu utrzymania i doskonalenia SZBI obejmująca wsparcie w zakresie spełnienia wymagań.

Więcej informacji
Szkolenia dla pracowników

Szkolenia dla pracowników

Szkolenia w siedzibie organizacji lub zdalne, które pomogą uzyskać kompleksową wiedzę z zakresu zasad Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Więcej informacji
Wdrożenie wymogów KRI

Wdrożenie wymogów KRI

Jednorazowa usługa celem zapewnienia systemom informatycznym Interoperacyjności działania.

Więcej informacji
BCO Integrity - Logo w stopce