Dla sektora prywatnego i publicznego

Poprowadzimy postępowania wyjaśniające na podstawie zgłoszeń sygnalistów

Celem tej usługi abonamentowej jest wyjaśnienie wszelkich okoliczności związanych ze zgłoszeniami nieprawidłowości. W ramach niej oferujemy:

 • Zapoznanie się z regulaminem zgłaszania nieprawidłowości i ochrony Sygnalistów przed działaniami odwetowymi

 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających

 • Opracowanie i przekazanie rekomendacji w zakresie stosowania środków naprawczych.

12.5k

Przeszkolonych osób

+131

Klientów

15

Lat doświadczenia

100%

Zabezpieczenia

Współpraca w 3 krokach:

1. Zapoznanie się z regulaminem zgłaszania nieprawidłowości i ochrony Sygnalistów

2. Prowadzenie postępowań wyjaśniających

Więcej informacji

3. Opracowanie i przekazanie rekomendacji w zakresie stosowania środków naprawczych.

Odkryj jak możemy Ci pomóc

Darmowa konsultacja

Zespół profesjonalistów

Posiadamy 15 lat doświadczenia. Zapewniamy spokój właścicielom firm.

Damian Stachyra - Prezes Zarządu

Damian

Prezes zarządu

Przemysław - Dyrektor operacyjny

Przemysław

Dyrektor operacyjny

Ryszard - Dyrektor Handlowy

Ryszard

Dyrektor Handlowy

Proces wdrożenia Systemu Zgłaszania Nieprawidłowości przebiegał sprawnie i bez większych zakłóceń. W trakcie współpracy pracownicy BCO Poland Sp. z o. o. dali się poznać jako eksperci znający również branżę ochrony fizycznej dzięki czemu wszystkie działania były łatwo wdrażane. Jeśli agencje ochrony chcą się dostosować do zmian systemowych związanych z Ustawą o Sygnalistach powinny wybrać BCO Poland Sp. z o. o.. 

Seltik Sp. z o. o.

Serdecznie dziękuję zarówno firmie BCO Poland Sp. z o. o. jak i członkom zespołu wdrożeniowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w naszej firmie za rzetelną i sprawną usługę, a także umiejętności interpersonalne pozwalające na przyjemny kontakt pomiędzy nami. 

Diligen Sp. z o. o.

Uważamy BCO Poland Sp. z o. o. za kompetentnego, solidnego i godnego partnera biznesowego w zakresie wdrożeń rozwiązań z obszarów compliance, a zwłaszcza systemów Whistleblowing. Wszystkim poszukującym dobrej współpracy ze specjalistami w swojej pracy, podchodzącymi elastycznie do prowadzonych działań w Waszych organizacjach polecamy współpracę z BCO Poland Sp. z o. o. 

SLY Protection Sp. z o. o. 

Usługi Pełnomocnika Bezpieczeństwa Informacji świadczone przez BCO Poland Sp. z o. o. zapewniają nam pełne wsparcie w procesach koordynacji struktury Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, wsparcie w zgodności z wymaganiami przepisów o KRI i wielu innych powiązanych czynnościach. Trwająca od przeszło roku współpraca pokazuje, że podjęliśmy właściwą decyzję o nawiązaniu współpracy z tą firmą, jednocześnie szczerze polecając jej szeroki wachlarz usług. 

Urząd Gminy Brańszczyk

W ramach współpracy z BCO Poland Sp. z o. o. mam zagwarantowane pełne wsparcie i doradztwo w zakresie rozwiązywania problemów związanych z ochroną danych osobowych, a dotychczasowa współpraca z Inspektorem Ochrony Danych przebiega na wysokim poziomie.

Lider Albert Czyżyk

Polecamy firmę BCO Poland Sp. z o. o. wszystkim poszukującym sprawdzonych rozwiązań na gruncie KSC i cyberbezpieczeństwa jako rzetelnych partnerów biznesowych, pewnych działania na każdym kroku.

Urząd Gminy w Brańszczyku

Jak wygląda prowadzenie postępowań wyjaśniających?

 • Przyjmowanie zweryfikowanego zgłoszenia dotyczącego danej nieprawidłowości.
 • Zapoznanie się z wynikami wstępnego postępowania weryfikacyjnego.
 • Zapewnienie odpowiedniego poziomu poufności wszelkich informacji dotyczących postępowania wyjaśniającego, które mogłyby mieć negatywny wpływ na jego przebieg.
 • Powołanie zespołu ds. nieprawidłowości.
 • Zabezpieczenie dowodów przed ich zniszczeniem, utraceniem lub modyfikowaniem.
 • Zweryfikowanie, czy została zachowana poufność tożsamości zgłaszającego.
 • Badanie faktycznych okoliczności zdarzenia, którego dotyczy zgłoszenie.
 • Przeprowadzanie rozmów z osobami, które mogą coś wiedzieć w tej sprawie (świadkowie).
 • Przeprowadzanie rozmów z osobami, których zgłoszenie dotyczy.
 • Podejmowanie wszelkich innych niezbędnych czynności mających na celu stwierdzenie, czy zgłoszone zdarzenie stanowiło nieprawidłowość oraz wyjaśnienie okoliczności jego wystąpienia i wskazanie osób odpowiedzialnych.
 • Prowadzenie szczegółowych akt sprawy w sposób gwarantujący ich poufność i bezpieczeństwo przed zniszczeniem lub inną niepożądaną ingerencją osób nieupoważnionych.
 • Sporządzenie i przekazanie raportu końcowego.
 • Monitorowanie i kontrolowanie procesów postępowania z nieprawidłowościami.
 • Wsparcie poprzez rekomendacje w zakresie postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa.
Darmowa konsultacja Odkryj czy Twoja firma jest zagrożona karami
BCO Integrity - Logo w stopce