Dla sektora prywatnego i publicznego

Wdrożenie wymogów AML w Twojej organizacji

Jednorazowa usługa pozwalająca w minimalnym stopniu na spełnienie wymogów stawianych przez przepisy prawa polskiego i unijnego.

 • Obniżenie ryzyka nałożenia na podmiot w razie kontroli kary administracyjnej

 • Wdrożenie dostosowanej do podmiotu procedury AML uwzględniającej jej charakter, rodzaj i rozmiar

 • Minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

12.5k

Przeszkolonych osób

+131

Klientów

15

Lat doświadczenia

100%

Zabezpieczenia

Współpraca w 3 krokach:

1. Rozpoznanie konieczności i kierunków wdrożeniowych

Więcej informacji

2. Określenie wykazu dokumentów do opracowania wraz ze schematem ich wdrożenia

Więcej informacji

3. Wdrożenie wewnętrznych procedur w ramach AML

Więcej informacji

Odkryj jak możemy Ci pomóc

Darmowa konsultacja

Zespół profesjonalistów

Posiadamy 15 lat doświadczenia. Zapewniamy spokój właścicielom firm.

Damian Stachyra - Prezes Zarządu

Damian

Prezes zarządu

Przemysław - Dyrektor operacyjny

Przemysław

Dyrektor operacyjny

Ryszard - Dyrektor Handlowy

Ryszard

Dyrektor Handlowy

Proces wdrożenia Systemu Zgłaszania Nieprawidłowości przebiegał sprawnie i bez większych zakłóceń. W trakcie współpracy pracownicy BCO Poland Sp. z o. o. dali się poznać jako eksperci znający również branżę ochrony fizycznej dzięki czemu wszystkie działania były łatwo wdrażane. Jeśli agencje ochrony chcą się dostosować do zmian systemowych związanych z Ustawą o Sygnalistach powinny wybrać BCO Poland Sp. z o. o.. 

Seltik Sp. z o. o.

Serdecznie dziękuję zarówno firmie BCO Poland Sp. z o. o. jak i członkom zespołu wdrożeniowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w naszej firmie za rzetelną i sprawną usługę, a także umiejętności interpersonalne pozwalające na przyjemny kontakt pomiędzy nami. 

Diligen Sp. z o. o.

Uważamy BCO Poland Sp. z o. o. za kompetentnego, solidnego i godnego partnera biznesowego w zakresie wdrożeń rozwiązań z obszarów compliance, a zwłaszcza systemów Whistleblowing. Wszystkim poszukującym dobrej współpracy ze specjalistami w swojej pracy, podchodzącymi elastycznie do prowadzonych działań w Waszych organizacjach polecamy współpracę z BCO Poland Sp. z o. o. 

SLY Protection Sp. z o. o. 

Usługi Pełnomocnika Bezpieczeństwa Informacji świadczone przez BCO Poland Sp. z o. o. zapewniają nam pełne wsparcie w procesach koordynacji struktury Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, wsparcie w zgodności z wymaganiami przepisów o KRI i wielu innych powiązanych czynnościach. Trwająca od przeszło roku współpraca pokazuje, że podjęliśmy właściwą decyzję o nawiązaniu współpracy z tą firmą, jednocześnie szczerze polecając jej szeroki wachlarz usług. 

Urząd Gminy Brańszczyk

W ramach współpracy z BCO Poland Sp. z o. o. mam zagwarantowane pełne wsparcie i doradztwo w zakresie rozwiązywania problemów związanych z ochroną danych osobowych, a dotychczasowa współpraca z Inspektorem Ochrony Danych przebiega na wysokim poziomie.

Lider Albert Czyżyk

Polecamy firmę BCO Poland Sp. z o. o. wszystkim poszukującym sprawdzonych rozwiązań na gruncie KSC i cyberbezpieczeństwa jako rzetelnych partnerów biznesowych, pewnych działania na każdym kroku.

Urząd Gminy w Brańszczyku

Jak wygląda współpraca z nami?

1. Rozpoznanie konieczności i kierunków wdrożeniowych

 • Omówienie regulacji dotyczących AML i ogólnego zarysu obowiązków spoczywających na przedsiębiorstwie.
 • Przedstawienie schematu wdrożenia regulacji AML u Klienta.
 • Powołanie zespołu koordynującego wdrożenie.
 • Przeprowadzenie wywiadów audytowych z wyznaczonymi przez Klienta osobami w celu identyfikacji procesów wymagających dostosowania do przepisów AML.
 • Zgromadzenie informacji niezbędnych do sporządzenia dokumentacji wymaganej w świetle AML.
 • Przeprowadzenie analizy informacji dostarczonych przez Klienta w trakcie spotkania audytowego oraz informacji uzupełniających pod kątem obowiązków prawnych nałożonych na Klienta.
 • Sporządzenie raportu po audytowego.
 • Wskazanie podstawy prawnej, w oparciu o którą Klient pozostaje instytucją obowiązaną w rozumieniu AML.
 • Określenie zakresu obowiązków prawnych spoczywających na Kliencie, w tym wykazu niezbędnych dokumentów, jakie powinien posiadać.
 • Sformułowanie wniosków końcowych dotyczących praktycznych zastosowań spełnienia wymogów regulacji AML.

2. Określenie wykazu dokumentów do opracowania wraz ze schematem ich wdrożenia

 • Ocena ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu dotycząca Klienta.
 • Wewnętrzna procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 • Procedura anonimowego zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 • Opracowanie przewodnika po zasadach ustalania beneficjenta rzeczywistego.
 • Opracowanie wzoru uchwały dotyczącej wyznaczenia członków organu zarządzającego instytucji obowiązanej, odpowiedzialnych za wdrażanie obowiązków określonych w ustawie.
 • Opracowanie wzoru uchwały dotyczącej wyznaczenia pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za wykonanie obowiązków określonych w ustawie (Koordynator ds. AML).
 • Określenie zakresu obowiązków Koordynatora do spraw AML.
 • Opracowanie wzoru oświadczenia dotyczącego zachowania tajemnicy dla pracowników wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

3. Wdrożenie wewnętrznych procedur w ramach AML

 • Opis osób odpowiedzialnych za AML i CFT w danej firmie – np. koordynator i analityk.
 • Przeprowadzona ocena ryzyka przygotowana dla konkretnej instytucji obowiązanej.
 • Opis środków bezpieczeństwa finansowego wdrażanych w tej firmie.
 • Proces identyfikacji klientów w kontekście zadań związanych z AML.
 • Proces analizy okoliczności nawiązywania i dokonywania transakcji, monitorowania rachunków klienckich, a także zgłaszania transakcji podejrzanych i ponadprogowych.
 • Zasady przechowywania i ochrony danych udostępnianych instytucji obowiązanej przez jej klientów.
 • Proces szkolenia pracowników z zakresu tematyki AML i CFT.
Darmowa konsultacja Odkryj czy Twoja firma jest zagrożona karami
BCO Integrity - Logo w stopce